HEJ, ERIKA HÄR.
JAG ÄR DIN VIRTUELLA

MARKNADSAVDELNING.

Med hjälp av smarta verktyg och stöd av mitt nätverk bildar jag en virtuell marknadsavdelning för mindre och lite större företag. Ett mångårigt arbete som marknadsförare har tagit mig till både tjänste- och tillverkningsföretag i Sverige och internationellt. Jag verkar gärna digitalt och är särskilt stark på att skriva och skapa säljande innehåll.

EN VIRTUELL MARKNADSAVDELNING...

Virtuell marknadsavdelning.png

EN HELT EGEN MARKNADSAVDELNING

Löpande stöd av en marknadsansvarig som stöttar i marknadsfrågor och sköter det praktiska arbetet. 

Detta kan vara att ansvara för närvaro på webben och i digitala kanaler, kundkommunikation genom nyhetsbrev, försäljningsmaterial eller en kampanj.

 

Få råd och idéer i hur affären kan utvecklas genom marknadsinsatser. Tillsammans skapar vi kontinuitet genom en insats varje månad som vi prioriterar utifrån vad som är viktigast för dig nu.

NYA AFFÄRER MED 

KREATIVT INNEHÅLL

Genom kreativt innehåll väcker vi intresse och engagemang för en produkt eller tjänst, och förser sedan kunden med vidare information med målet att göra kunden redo att köpa.

 

Detta kallas content marketing och kan vara att generera leads till försäljning, bygga varumärke, positionera mot en konkurrent eller rekrytera.

 

Arbetet kan innebära paketering, sökordsoptimering, sponsrat innehåll och digitala kanaler.

GÖR DET SJÄLV MED

RÅD OCH COACHNING

Du vill ta hand om din egen marknadsföring, men behöver stöttning i ditt idéarbete, strategitänk eller att göra rätt saker och hitta smarta lösningar.

 

Vid regelbundna samtal diskuterar vi kanske ditt försäljningsmaterial, hur du använder digitala kanaler, idéer för bättre spridning, din webb eller så får du input på en text eller ditt arbete.

 

Coachningen har som syfte att hjälpa dig att utveckla dina marknadsidéer såväl som att komma framåt i ditt arbete

ETT LITET PRIS FÖR FRAMGÅNG

Marknad Bas - 6 900 kr

Ger närvaro på Facebook eller Linkedin.

Vi skriver inlägg, redigerar bilder och svarar på kommentarer. Vi sköter även annonsering för ökad synlighet.

Marknad Mer - 12 500 kr

Ser till helheten och ger närvaro i sociala medier med annonsering samt uppdatering av webbsidan.

Vi skriver artiklar, fotar och gör enklare videoklipp. Alla nya texter optimeras för synlighet på Google (SEO).

Marknad Multi - 19 900 kr

Ger förutom synlighet i sociala medier och en uppdaterad webbsida även nyhetsbrev.

Vi planerar och producerar utskick till nya och befintliga kunder i syfte att underhålla kontakten och driva försäljning.

NYCKELORD

Webb & sociala medier

 Nyhetsbrev, blogg & referenscase

Texter, bild & grafisk form

Sökmotorsoptimering (SEO on Page)

Försäljningsmaterial & presentation

Lansering av produkt

Strategi & marknadsplan 

VI VILL ATT DET GÅR

BRA FÖR VÅRA KUNDER

Företagen som vi arbetar med har

10-30 anställda och säljer ofta till andra företag.

Vi som arbetar tillsammans driver själva företag och vill gärna vara del i våra kunders företagande.

Vi vill helt enkelt att det ska gå bra.

För oss alla. 

Erika Gemstad 500x500.png

SENAST

Marknadskommunikation - Slussgården

Kommunikation mot hyresgäster och kunder av servicetjänster. Hantering av webb, nyhetsbrev, LinkedIn och skrivelser i samband med nya fastighetsprojekt. Genomförande av namnbyte och implementering av ny grafisk profil.

Citat-tecken.png

"Resultatorienterad, affärsmässig och självgående med eget starkt driv. Duktig på att utveckla företagets marknadsföring och analysera vår marknadsposition. Hon kan underhålla och utveckla varumärken, produkter, reklam, PR, design, hemsidor, nyhetsbrev, och övrig extern kommunikation."

Kjell Zielinski, Bakels Sweden

Gemstad-Marknadsforing.jpg

KONTAKT

Kontakta för förslag på upplägg.
Löpande arbete från ett par dagar i månaden
eller en insats i samband med ett projekt. 

Baserad i Stockholm
och digitalt/distans

  • linkedin
  • instagram